Bejelentkezés
 
 
2020. május 21. (csütörtök) 17:46

Vonják vissza az egészségügyi dolgozók külföldi utazására vonatkozó korlátozást!

Az egészségügyi dolgozók külföldi utazását 2020. március 12. óta kormányrendelet tiltja - illetve azt az ágazati miniszter engedélyéhez köti. Hasonló korlátozás alá esnek a rendvédelemben, a honvédelemben dolgozók, az adóhatóság alkalmazottjai és a kormánytisztviselők is. A Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöksége levélben fordult a Kormány tagjaihoz azért, hogy mielőbb vonják vissza ezt a diszkriminatív, alapjogot korlátozó rendeletet.

Az elmúlt hetekben a járványgörbét sikerült ellaposítani, ami egyaránt köszönhető az idejében meghozott korlátozó intézkedéseknek, illetve az egészségügyi dolgozók, az egyéb kulcsfontosságú területeken dolgozók és a lakosság fegyelmezett, felelősségteljes viselkedésének. A korlátozások fokozatosan feloldásra kerülnek, és a szomszédos országok megnyitják határaikat.

Az egészségügyi dolgozók komoly, áldozatos munkát végeznek folyamatosan, és helyt állnak a járvány során is, elkötelezett munkájukra továbbra is számíthat mind a lakosság, mind pedig a Kormány.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI

Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020.(IV.1.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdés a) pontja alapján Magyarország területét csak az ágazat irányításáért felelős miniszter külön engedélyével hagyhatják el az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény szerinti egészségügyi dolgozók – tehát gyakorlatilag bárki, akinek egészségügyi végzettsége van, függetlenül attól, hogy egyáltalán jogosult-e Magyarországon munkavégzésre.

Ez a korlátozás kifejezetten szembe megy az Európai Bizottság COVID-19 - A munkavállalók szabad mozgáshoz való jogának gyakorlására vonatkozó iránymutatásokról szóló (2020/C 102 I/03) közleményében foglaltakkal. Ebben többek között leszögezték, hogy "Bár a munkavállalók szabad mozgáshoz való jogának korlátozása közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból indokolható lehet, a korlátozásoknak szükségeseknek és arányosaknak kell lenniük, továbbá objektív és megkülönböztetésmentes kritériumokon kell alapulniuk."
Továbbá a „Kritikus foglalkozást gyakorló munkavállalók” címet viselő rész 2. pontja az alábbi rendelkezést is tartalmazza:

"Az alábbi foglalkozásokat gyakorló munkavállalók esetében a tagállamoknak lehetővé kell tenniük a fogadó tagállam területére való belépést és a munkahely akadálytalan megközelítését:

  • egészségügyi személyzet, beleértve a paramedikális szakembereket is;
  • az egészségügyben személygondozási feladatokat ellátók, beleértve a gyermekeket, a fogyatékossággal élő személyeket és az időseket gondozó dolgozókat is;
  • az egészségüggyel kapcsolatos ágazatokban tevékenykedő kutatók;

és további, az egészségügy területén kívüli munkakörök kerülnek hosszasan felsorolásra az Iránymutatásban.

Az egyik fontos alapjogunknak, a személyek szabad mozgásának a jelenlegi példátlan korlátozása kifejezetten nagy stressz és aggodalom forrása, továbbá sok esetben nagy mértékű anyagi kárral, illetve hatalmas, pénzben nem kifejezhető veszteséggel jár. Ráadásul komoly jogbizonytalanságot is teremt.

  • A külföldön (is) dolgozó egészségügyi dolgozók nem tudnak beosztást tervezni, potenciálisan a kinti munkáltatójukat is nehéz helyzetbe hozzák.
  • Külföldön dolgozó egészségügyi dolgozók hónapok óta nem mernek külföldről magyarországi utazást tervezni, mert attól félnek, hogy nem tudnak visszamenni abba az országba, ahol életvitelszerűen élnek.
  • Olyanokat is érint a korlátozás, akik Magyarországon nem is rendelkeznek működési engedéllyel, kamarai tagsággal.
  • Többen jelezték, hogy nem tudnak családjuknak segítséget, támogatást nyújtani, születendő/megszületett unokájukhoz kiutazást tervezni, adott esetben temetésen, esküvőn részt venni.

Ugyanakkor hiányoznak az egységes, átlátható irányelvek arra vonatkozóan, hogy mely esetekben engedélyezik a kiutazásokat. Az Alaptörvény és az uniós jog által biztosított alapjog korlátozása nem lehet esetleges, nem sérülhet az egyenlő bánásmód alapelve!

Azt is sérelmezik kollégáink, hogy a korábban benyújtott kiutazási kérelmeikre sokszor késve, nehézkesen vagy egyáltalán nem kaptak választ, illetve több orvos kapott elutasító választ, annak ellenére, hogy alapos indokkal, pl. munkavállalás céljából készült külföldre - fokozva ezzel is kiszolgáltatottságukat.

Fentiekre való tekintettel kérjük a Kormány tagjait, hogy az egészségügyi dolgozók kiutazásának korlátozására vonatkozó, aránytalanul igazságtalan rendelet haladéktalanul vonják vissza!

Javasoljuk továbbá, hogy a jövőben első körben más módszert (pl. szabadságról való visszahívást) alkalmazzanak a humánerőforrás biztosítására!

A Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöksége

Dr. Pintér Sándor, belügyminiszter számára írt levél ITT olvasható.
Hasonló tartalmú levelet küldtünk Prof. Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások miniszter részére, amely ITT olvasható.

2020-05-21 18:51:00 Szerző: Dr. Tóth Judit Mária

Vissza
Kapcsolat Adatvédelem Számlaszámunk: 11100104-18180169-36000001 Látogatók: 7885682 Cikket olvasták: 16798 Layout & Coding: Dexef Kft.