Bejelentkezés
 
 

Összefoglaló a munkahelyi csoportok alapításáról  

1. A választás előtti teendők:

1.1. A csoportalakítást szeretnék elősegíteni, ezért az arra jelentkezőknek megküldjük a munkahelyi/megyei MOSZ tagok elérhetőségét. Ehhez a GDPR-nak megfelelően egy „adatkezelési nyilatkozatot” kell kitölteni. Ez a honlapról is letölthető, illetve emailben kérhető a mosz@magyarorvosok.hu címen, ide kell visszaküldeni is kitöltve, aláírva.

1.2. Elkezdtünk összegyűjteni a MOSZ iránt érdeklődő, esetlegesen aktvitásra hajlandó embereket egy Discord szerveren, itt kapcsolatba kerülhettek az elnökség tagjaival, a már meglévő csoportok vezetőivel illetve küldötteivel. Discord meghívót emailben kérhettek a email címen. 

1.3. Javasloljuk, hogy valamilyen saját online felületet is kezdjenek használni (pl. saját Facebook csoport, Discord, levelezőlista stb.), ha esetleg ebben kell segítség, jelezzék, igyekszünk segíteni!

2. Választások lebonyolítása

A munkahelyi csoportok választásra vonatkozó részeit az Alapszabály határozza meg:  https://magyarorvosok.hu/content/5/5_0.pdf 

Szavazati joga csak a már visszaigazolást kapott, tagdíjat fizető tagnak van, és csak ő jelölthető, választható tisztségviselőnek is!  

1 fő küldöttet és 1 fő csoportvezetőt szükséges választani   (egy személy is betöltheti a két pozíciót, de érdemes lehet "szélesíteni" a bázist, megosztani a feladatokat.)   

Csoportvezető: Tartja a kapcsolatot a tagokkal és tárgyal a munkáltatóval, közvetíti az elnökség felé a problémákat, javaslatokat.  

Küldött: szavazati joggal rendelkezik a küldöttgyűlésen, képviseli a helyi csoport tagjainak álláspontját,   A megalakuláshoz, választáshoz szükséges jegyzőkönyvminták a honlapról letölthetőek: https://magyarorvosok.hu/letoltes     A választások lebonyolításában, megszervezésében segítséget nyújthat a LIGA Szakszervezetek regionális irodája. Régiókra bontva LIGA területi referensek segítik az alapszervezetek, munkahelyi csoportok megalakulását, munkáját. Pl. Észak-Kelet Magyarországi régió felelőse: https://www.liganet.hu/5321-eszakkelet-magyarorszagi-regionalis-iroda.html  

3. A megalakulásról, választásról készült jegyzőkönyvet kérjük, küldjétek el a mosz@magyarorvosok.hu email címre.  

4. A megalakulásról (újraalakulásról) a munkáltatót írásban értesíteni kell, a munkahelyi csoport vezetőjének adatait szükséges megadni, de a tagok kilétét nem szabad felfedni, de a számukról egy becslést szükséges adni (mivel folyamatos a belépés).    

Fontos tudni, hogy szakszervezeti tevékenységet a munkaidő terhére is lehet végezni: A tagok létszáma (az összes tag, nem csak a fizető tagok!) alapján a szakszervezet aktív tagjai (nem csak a vezető vagy küldött!) munkaidő-kedvezményt vehetnek igénybe. Erről részletesen itt olvashat: https://ado.hu/munkaugyek/a-szakszervezeti-munkaido-kedvezmeny/.

Alapszabály a munkahelyi csoportokról:
"17. § A helyi szervek 
1. Az Egyesület tagjai a munkáltatóknál munkahelyi csoportokat alkotnak, a tagok maguk közül munkahelyi csoportvezetőt választanak, továbbá delegálják a Küldöttgyűlésbe képviselőjüket. 
2. Minden munkahelyi csoport egy küldöttet választhat a Küldöttgyűlésbe, ahol minden küldöttnek egy szavazata van. 
3. A munkahelyi csoportvezető megbízatása öt évre szól. 
4. A munkahelyi csoportgyűlést a munkahelyi csoportvezető, vagy a csoporttagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban hívja össze. Amennyiben a munkahelyi csoport tagjai elégedetlenek a munkahelyi csoportvezető érdekképviseleti tevékenységével, úgy jogosultak a munkahelyi csoportvezetőt tisztségéből visszahívni a megbízatás lejárta előtt, és új munkahelyi csoportvezetőt választani. 
5. A munkahelyi csoport határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A munkahelyi csoportgyűlés határozatképes, ha azon a csoporttagok fele és még egy fő megjelent, illetve ha a megjelent tagok száma nem éri el a határozatképességhez szükséges mértéket, úgy 15 napon belül a csoportgyűlést változatlan napirenddel újra össze kell hívni, ekkor a megjelentek számától függetlenül a munkahelyi csoportgyűlés határozatképesnek nyilvánítható. 
6. A munkahelyi csoport nem önálló jogi személy, saját vagyonnal nem rendelkezik, a csoport tagja, illetve vezetője nem járhat el az Egyesület képviseletében, a csoport az Elnökség irányítása alatt működik. 
7. Azok a tagok, akik nem több munkavállalót foglalkoztató, nagyobb szervezetben dolgoznak, így nem tudnak munkahelyi csoportot alakítani (háziorvosok, házi gyerekorvosok, alapellátásban dolgozó fogorvosok, iskola egészségügyi szolgálat orvosai, stb.) megyénként (illetve Budapesten) alkotnak egy - egy csoportot és csoportonként egy csoportvezetőt jogosultak választani. Ugyanezek a csoportok szakterületenként egy - egy küldöttet jogosultak a Küldöttgyűlésbe delegálni. 
8. A munkahelyi, a megyei és budapesti csoportok megalakulásáról a csoportok vezetői a jegyzőkönyv megküldésével értesítik az Elnökséget, amely nyilvántartja azokat. A csoportvezetők a választásról felvett jegyzőkönyv egy példányának megküldésével tájékoztatják a megválasztott küldött személyéről, elérhetőségéről, e-mail címéről az Elnökséget.  "

Bármilyen kérdésben örömmel állunk a rendelkezésetekre, keressetek bennünket a email címen, vagy a MOSZ zárt facebook csoportjában!

Kapcsolat Adatvédelem Számlaszámunk: 11100104-18180169-36000001 Látogatók: 4313972 Cikket olvasták: 2598 Layout & Coding: Dexef Kft.