KezdőlapAktualitásokJelentkezés/AdatfrissítésGY.I.K.A szervezetrőlAlapszervezetekDokumentumokLapszemleKapcsolatSzolgáltatásokKeresés
 
 
2020. augusztus 6. (csütörtök) 20:31

Interjú dr. Tóth Judit Máriával, a Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnökével a MOSZ tevékenységéről, jövőjéről, célkitűzéseiről

Jelenleg a MOSZ a legtöbb orvost tömörítő szakszervezet Magyarországon

Interjúnkban dr. Tóth Judit Máriával, a Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnökével beszélgettünk a MOSZ tevékenységéről, jövőjéről, célkitűzéseiről.

Az elmúlt hat hónapban a Magyar Orvosok Szakszervezetének taglétszáma jelentős növekedésnek indult. Lehet tudni, hogy áll most a toborzás?

A Magyar Orvosi Kamara segítségével zajló kampánynak köszönhetően valóban dinamikusan nőtt a taglétszámunk. A szakszervezetbe újonnan jelentkezők, vagy tagságukat megújítók száma mára meghaladja a 2700 főt, a tagdíjfizető tagok száma pedig 2100 fő körül áll. Ezzel a létszámmal a MOSZ a legtöbb orvost tömörítő szakszervezet ma Magyarországon!

Bemutatná egy kicsit a szakszervezetet? Mikor és milyen céllal jött létre a MOSZ?

A MOSZ 2002-ben alakult meg, Magyar Orvosok Szövetsége néven, azzal a céllal, hogy a Magyar Orvosi Kamara mellett legyen egy olyan szervezet, amely az orvosok egyéni és munkahelyi érdekképviseletét hatékonyan el tudja látni. Ahogyan az alapszabályban is szerepel, a MOSZ elsődleges céljának az egészségügyben dolgozó orvosok munkajogi és szociális érdekeinek képviseletét tekinti. A szervezet a jogszabályi környezet változásának megfelelően 2015-ben vette fel a Magyar Orvosok Szakszervezete nevet, ezzel is megerősítve, hogy szakszervezetként más érdekképviseleti szervekhez képest többletfunkciókkal és jogosultságokkal rendelkezik.

Hol helyezkedik el a MOSZ a szakszervezetek világában?

A MOSZ a hat magyarországi szakszervezeti konföderáció közül a LIGA Szakszervezetek tagja, és rajtuk keresztül képviseltetjük magunkat az országos szintű érdekegyeztetésekben.

Milyen konkrét többletfunkciókra és jogosultságokra gondolt az imént?

A szakszervezet jogosult minden tagját meghatalmazás alapján gazdasági és szociális érdekeinek védelme céljából bármely hatóság vagy bíróság előtt képviselni, akár jogi képviselőt is biztosítani. A MOSZ munkajogásza valamennyi, munkavégzéssel kapcsolatos jogi kérdésben, jogvitában térítésmentesen áll a tagok rendelkezésére.

Kevesen vannak vele tisztában, de például a kollektív szerződés kötése kizárólagos szakszervezeti jogosultság. A kollektív szerződéseknek két alapvető típusa van: az adott munkáltatónál hatályos kollektív szerződés és az ún. ágazati kollektív szerződés, amely az ágazatban dolgozó munkavállalóra hatályos. A kollektív szerződéseknek az a lényege, hogy a szakszervezet az egyéni munkavállalóhoz képest lényegesen jobb alkupozícióból tárgyalhat a munkakörülményeket, béreket, béren kívüli juttatásokat illetően. Továbbá amelyik munkahelyen jelen van a szakszervezet, ott folyamatosan monitorozni tudja az aktuális munkakörülményeket, állandó segítséget tud nyújtani a dolgozóknak, és amennyiben a dolgozóval szembeni visszaélést észlel, azonnal cselekedni tud.

Azt említette, hogy amelyik munkahelyen jelen van a szakszervezet. Mit kell ezen érteni?

Amennyiben az adott munkahelyen akár egyetlen szakszervezeti tag is dolgozik, elmondható, hogy a szakszervezet jelen van, tehát képviselheti a tagját. Ugyanakkor természetesen sokkal hatékonyabb érdekképviseletet lehet biztosítani, ha egy adott munkahelyen minél nagyobb a tagok létszáma, ha van egy jól funkcionáló, proaktív munkahelyi csoport.

Mi a helyzet azokkal az orvosokkal, akik nem a hagyományos alkalmazotti státuszban dolgoznak, hanem például vállalkozók, vagy szabadfoglalkozású jogviszonyban dolgoznak. Őket is képviselheti a MOSZ?

Vannak olyan ügyek, amelyek minden orvost, sőt minden egészségügyi dolgozót érintenek, jogviszonytól függetlenül, ilyen volt például az utazási korlátozás vagy a vezényelhetőség kérdése. Ugyanakkor célzottan a vállalkozó orvosok érdekeiért is kiállunk, őket is képviseltük az elmúlt időszakban is. A MOSZ által nyújtott szolgáltatásokat is minden tag igénybe veheti, például a munkajogi tanácsadást, a LIGA kártya által nyújtott kedvezményeket (jogsegély, vásárlási kedvezmények, üdülési kedvezmények, kedvezményes tankolás stb.). Úgy gondoljuk, hogy az orvosok közötti szolidaritást, együttműködést is növelhetjük, ha van egy önkéntes alapon szerveződő szakszervezet, amely minél szélesebb alapokra épül. Éppen ezért a vállalkozó orvosok mellett a külföldi kollégákat is várjuk tagjaink közé.

Mit nyújthat a szakszervezet a külföldön dolgozóknak?

A szakszervezet működése alapvetően a kölcsönösségre, szolidaritásra épül. A külföldön dolgozó kollégák támogatásukkal és tapasztalataik megosztásával segíthetik a MOSZ küzdelmét. A bevonásukkal szeretnénk olyan javaslatcsomagot kidolgozni, amely számukra is vonzó, és hazatérésük esetén könnyebbé teszi a munkába állásukat, beilleszkedésüket: elengedhetetlen például, hogy itthon is elismerésre kerüljenek a külföldön szakképzésben töltött évek és a megszerzett szakképesítések. Senki ne szenvedjen hátrányt azért, mert külföldön is dolgozott.

Milyen tevékenységet folytatott a MOSZ az elmúlt időszakban?

Az intenzív tagfelvétellel párhuzamosan először is a MOSZ infrastruktúrájának a fejlesztésébe vágtunk bele, ami még jelenleg is tart. Ez jelenti új munkatársak bevonását, új honlap fejlesztését, az online jelentkezőfelület kialakítását, illetve az adatbázis és az informatikai rendszer fejlesztését is. Ebben a tekintetben sok éves lemaradást kell behoznunk.

Folyamatosan igyekeztünk tagjaink számára releváns, személyre szabott munkajogi tanácsadást és jogi segítséget biztosítani. A koronavírus-járvány alatt érthető módon jelentősen megnőtt a szakszervezet ügyvédjéhez fordulók száma.

A járvány alatt az orvosok és egészségügyi dolgozók megváltozott helyzetével kapcsolatban többször megkerestük az EMMI-t és a Belügyminisztériumot is tájékoztatás kérése és az orvosok, egészségügyi dolgozók képviselete céljából, leveleinkre rendszerint részletes választ kaptunk.

Milyen kardinális kérdésekben nyilvánult meg a MOSZ a koronavírus-járvány alatt?

Az emberi erőforrások miniszterének írt leveleinkben a hozzánk forduló kollégák által felvetett számos problémát és kérdést közvetítettünk. Ilyen fontos kérdés volt például a megfelelő védőeszközök biztosítása, veszélyességi pótlék biztosítása a COVID19-fertőzésnek különösen kitett dolgozók számára, az idős, illetve alapbetegséggel élő kollégák védelme, a vezényléssel, karanténnal kapcsolatos kérdések. Közvetítettük a rezidensek, szakorvosjelöltek problémáit, kérdéseit is arra vonatkozóan, hogy hogyan érinti a vezénylés a szakképzésüket, illetve az ösztöndíjak folyósítását a járvány alatt.

Ugyanígy levélben jeleztük az egészségügyi vállalkozásokra vonatkozó igazságtalan helyzetet a kormány felé, kértük, hogy a különböző járulékkedvezményeket a más, veszélyeztetett ágazatokhoz hasonlóan terjesszék ki az egészségügyi tevékenységet folytató vállalkozásokra is. Ez ezért volt fontos, mert számos tagunkat rendkívül rosszul érintették az egészségügyi ellátásra vonatkozó korlátozások, többen jelentős jövedelemtől estek el.

Számos tagunk kért segítséget az egészségügyi dolgozókra vonatkozó utazási korlátozás miatt. Többen a munkahelyükre nem tudtak eljutni, mások a határon túl lakó családjuktól szakadtak el hosszú hónapokra. Az utazási korlátozás visszavonását először szintén levélben kértük az emberi erőforrások miniszterétől és a belügyminisztertől, jelezve annak alapjogsértő voltát.  Válasz híján petíciót indítottunk ennek a szükségtelen és aránytalan tilalomnak a mielőbbi megszüntetése érdekében. A petíciót tíz nap alatt több, mint 11000 fő írta alá.

Ennek a megmozdulásnak fontos célja volt az is, hogy elérjük, hogy a jövőben ne kerülhessen sor hasonló korlátozásra. Fontosnak éreztük felhívni a figyelmet arra, hogy az egészségügyi dolgozók szabad mozgáshoz, szabad munkavállaláshoz való alapjogainak korlátozása nem elfogadható és nem indokolt ilyen formában.

A Független Egészségügyi Szakszervezettel (FESZ) közös szolidaritási közleménnyel és egy jótékonysági akcióval álltunk ki az orvosok és egészségügyi dolgozók számára ígért, egyszeri, bruttó 500 ezer forintos juttatás igazságtalanságai ellen. A rendkívül megosztó “jutalomból” számos, fontos munkavállalói csoport is kimaradt. Úgy gondoljuk, hogy ez az összeg nem helyettesítette sem a COVID betegekkel leginkább találkozó dolgozók veszélyességi pótlékát, sem pedig a korlátozások, a megtiltott másodállások és a leállított ellátások miatt kiesett munkabérek kompenzációját. Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy az egészségügyben nem egyszeri, megosztó juttatásokra van szükség, hanem valódi bérrendezésre - például a MOK bértáblájának bevezetésére, és méltó munkakörülményekre.

Mit tervez a MOSZ a jövőre nézve?

Az ugrásszerűen megnőtt taglétszámnak köszönhetően előttünk áll a lehetőség, hogy a MOSZ az érdekképviseletben megkerülhetetlen szereplővé váljon.

Ugyanakkor még számos kihívás áll előttünk. További tagtoborzásra van szükség ahhoz, hogy elérjük az egészségügyi ágazatban a 10 százalékos reprezentativitási küszöböt. Azt is szeretnénk elérni, hogy a tagjaink minél tájékozottabbak és tudatosabbak legyenek munkajogi kérdésekben, illetve minél inkább vállaljanak aktív szerepet, képviseljék véleményüket, hiszen így, közösen szabhatunk irányt a MOSZ-nak és érhetünk el eredményeket.

Küszöbön áll a küldöttgyűlés összehívása - amelyet eddig a járvány miatt el kellett halasztanunk - ahol tisztújításra is sor kerül majd. A cél az, hogy a kibővült tagság igényeinek leginkább megfelelő, dinamikus, tettrekész, kommunikatív elnökséget válasszunk. A tisztújító küldöttgyűlés tervezett időpontja 2020. szeptember 12.

Ezúton is kérünk minden tagunkat, hogy aktívan segítse a sikeres lebonyolítást, vegyen részt a munkahelyi/megyei választásokon, hogy minél több tagot legitim módon képviselő elnökséget választhassanak a küldöttek.

Mik lehetnek a MOSZ hosszútávú tervei a küldöttgyűlés után?

Az orvosok számára jó munkakörülményeket, optimális bérezést szeretnénk kiharcolni! Ennek érdekében a munkáltatókkal és a kormánnyal tárgyalást kezdeményezünk, szükség esetén a nyomásgyakorlás különböző eszközeihez is nyúlunk, illetve támogatjuk a Magyar Orvosi Kamara által kezdeményezett akciót, az önként vállalt túlmunka szerződés letétbe helyezését. Szeretnénk a munkahelyeken aktívan jelenlevő szakszervezetek által biztosítani, hogy visszaszoruljanak a dolgozókat kizsákmányoló jogsértések.

A jövőben reményeink szerint sor kerülhet az orvosok, egészségügyi dolgozók számára kedvező feltételeket biztosító kollektív szerződések megkötésére és fenntartására is. Szeretnénk bővíteni a MOSZ által nyújtott szolgáltatások körét is, természetesen a tagság igényeihez igazítva.

Ezeket, és akár további célokat közösen, összefogva érhetünk el, hiszen a szakszervezet ereje és hatékonysága elsősorban a mögötte álló aktív tagok számában rejlik!

Írta:
dr. Gaál Ágnes Andrea

Vissza
Kapcsolat Adatvédelem Számlaszámunk: 11100104-18180169-36000001 Látogatók: 3970437 Cikket olvasták: 1068 Layout & Coding: Dexef Kft.