2020. május 26. (kedd) 15:50Weborvos

Ezt küldte Pintérnek a MOK a járóbeteg-ellátásról

Egyik fontos cél, hogy az egyszerűbb, nagy tömegben nyújtandó ellátásokat közelebb vigyék a lakossághoz, is kivigyék a kórházakból.

Pintér Sándor belügyminiszter felkérte a MOK elnökségét, hogy készítsen egy dokumentumot az alap- és járóbeteg szakellátás struktúrájának problémáiról, valamint fogalmazzon meg javaslatokat az ellátás racionalizálására. A múlt héten elküldött javaslatot a kamara honlapján is közzétették. Itt jelezték azt is, hogy a dokumentum a járóbeteg-ellátás – a háziorvosi rendszer és a járóbeteg szakellátás –, a foglalkoztatás-egészségügy és a fogorvosi alapellátás átalakításának lehetőségeit vizsgálja, ugyanis a járóbeteg-ellátás és az alapellátás kérdései nem tárgyalhatók önmagukban, mert a nemzetközi folyamatoknak megfelelően a technológiák fejlődése és a kulturális változások miatt Magyarországon is folyamatosan változik az ellátórendszer egyes elemeinek feladata, kihasználtsága. Ezért – a szakmai-technológiai fejlődésnek megfelelően – folyamatosan hozzá kell igazítani az ellátórendszer szerkezetét a változásokhoz.

A javaslat célja kettős:

● az egyszerűbb, nagy tömegben nyújtandó ellátásokat közelebb kell vinni a lakossághoz, ki kell vinni a kórházakból,

● a magas technológia és erőforrás igényű ellátásokat jól szabályozott betegutak és kiegyensúlyozott fejlesztéspolitika mellett koncentrálni kell.

Mindez egyszerre igényli

● a kórházi rendszer átalakítását: a kórházi ellátásban a globális kapacitások szűkítése – a szociális ágyak és az emelt szintű járóbeteg szakellátási centrumokban végezhető ellátások kapacitásainak kivezetésével – mellett fejleszteni kell a nagy erőforrásigényű, komplex eszközrendszert igénylő ellátásokat (centrumkórházak, megyei szintű társkórházakkal)

● a járóbeteg-ellátás megerősítését, beleértve a korszerű járóbeteg-ellátó központokat és a megerősített alapellátást

● az átlátható szakmai szabályokat, egyértelmű, mindenki által ismert és betartatott betegutakat

● Az ellátási szintek kompetencia átrendezését, és a szakképzésnek az átalakítását.

A szerkezetátalakítás csak akkor lehet eredményes, ha ezt a szakmai szabályok, a forrásallokáció és az érdekeltségi/ösztönzési rendszer átalakítása is követi. Ehhez szükség van a magyar egészségügyben a humánerőforrás-krízis kezelésére, amelynek előfeltétele a bérek rendezése. 

A MOK határozott álláspontja, hogy bármilyen változás csak érdemi, a MOK bértábláján alapuló béremeléshez kötötten, a hálapénz kivezetése esetén lehet eredményes, az ellátások minőségének, eredményességének mérése mellett. 

A dokumentum a MOK honlapján olvasható. 

Vissza
Kapcsolat Adatvédelem Számlaszámunk: 11100104-18180169-36000001 Látogatók: 267820 Cikket olvasták: 1535 Layout & Coding: Dexef Kft.