Bejelentkezés
 
 
2021. december 10. (péntek) 08:11

A kormány vizsgálja felül az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt!

Az ILO hivatalosan is megerősítette, hogy az egészségügyi dolgozók új szolgálati jogviszonyáról szóló törvény nem felel meg a Magyarország által aláírt és kihirdetett nemzetközi egyezményeknek!

2021 december 2-án pozitív válasz érkezett arra a beadványra, amelyet a magyar szakszervezetek az egészségügyi és egészségügyben dolgozók kollektív tárgyalási jogának és sztrájkjogának korlátozása miatt nyújtottak be Nemzetközi Munkaügyi Szervezethez (ILO).


A Nemzetközi Munkaügyi Szervezethez az öt magyar szakszervezeti konföderáció 2021 január 13-án nyújtott be panaszt az egészségügyi dolgozókat ért sérelmek miatt, melyek a kollektív tárgyalások tilalmára és a sztrájkjog korlátozására vonatkoztak. Az ILO-nál 3399-es sorszámot kapó panaszt a LIGA Szakszervezetek kezdeményezte és koordinálta a Magyar Orvosok Szakszervezetének kezdeményezésére.


2021 december 2-án az ILO megküldte válaszlevelét, amely a következőket tartalmazza:


- A bizottság felkéri a kormányt, hogy az érintett munkavállalói és munkáltató szervezetekkel egyeztetve vizsgálja felül a 2020 évi C. törvényt annak érdekében, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyeknek joguk legyen kollektív tárgyalás lefolytatására a munkafeltételeiket illetően.


- Tekintettel az egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók új jogállására és a korábban megkötött kollektív szerződés felmondására, a bizottság felkéri a kormányt, hogy az érintett munkavállalói és munkaadói érdekképviseleti szervezetekkel lépjen kapcsolatba a munkavégzés feltételeinek közös megállapítása érdekében, s amennyiben ez nem lehetséges, akkor biztosítsa, hogy a függőben lévő ügyeket az érintett felek bizalmával rendelkező választottbírósági testület felülvizsgálja.


- A bizottság felkéri a kormányt, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek sztrájkjogával kapcsolatos megállapodásokról folyamatosan tájékoztassa, és az érintett munkavállalói és munkaadói érdekképviseleti szervezetekkel folytatott egyeztetést követően vizsgálja felül a 2020 évi C. törvény 15. § (1) bekezdését annak biztosítása érdekében, hogy független testület határozhassa meg a szervezett fellépés minimális szolgáltatását, amennyiben a felek nem jutnak megállapodásra. A szó szoros értelmében alapvető szolgáltatást nyújtónak tekintett személyek számára a bizottság felkéri a kormányt, hogy biztosítsa a megfelelő, pártatlan és gyors egyeztetési és választottbírósági eljárást arra az esetre, ha nem folyamodhatnak szervezett fellépéshez.


- Végül a bizottság bízik abban, hogy a kormány az érintett munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel konzultálva felülvizsgálja az egészségügyi dolgozókat érintő intézkedéseket, továbbá megteszi a szükséges intézkedéseket a munkavállalói és munkaadói érdekképviseleti szervezetekkel való egyeztetés elvének maradéktalan tiszteletben tartása érdekében, bármely további intézkedést érintően.


A teljes szöveg itt található:


https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:4121007


#MOSZ #MagyarOrvosokSzakszervezete
#ligaszakszervezetek
#eüösszefogás

Vissza
Kapcsolat Adatvédelem Számlaszámunk: 11100104-18180169-36000001 Látogatók: 1714227 Cikket olvasták: 1709 Layout & Coding: Dexef Kft.